Geplaatst op 18/04/2023

Inschrijvingstarieven 2023-2024

Je kan inschrijven vanaf 1 juni 2023 bij SAMWD Dendermonde.

De inschrijvingstarieven hieronder gelden voor het volledige schooljaar 2023-2024.
Op deze pagina vind je

 • de inschrijvingstarieven voor de gesubsidieerde opleidingen.
  Dit zijn de meeste opleidingen in ons aanbod. Je betaalt één keer inschrijvingsgeld. Alle lessen in die opleiding zijn inbegrepen.
  Let op: Lesmaterialen zoals boeken, (dans-)uitrusting en (de huur van) een instrument en uitstappen zoals concertbezoeken zijn niet inbegrepen in het inschrijvingsgeld.
 • de inschrijvingstarieven voor de niet-gesubsidieerde lessen
  Deze lessen en tarieven staan apart vermeld in de tweede tabel. Hier geldt het inschrijvingsteld per lessenreeks.
 • voorwaarden voor vermindering.
  Wil je weten of je in aanmerking komt voor vermindering op het inschrijvingstarief? Bekijk de voorwaarde helemaal onderaan deze pagina.
  Let op: Je vindt het verminderde bedrag in de tabel met inschrijvingstarieven. Staat er geen bedrag vermeld in de tabel? Dan bestaat er voor die opleiding geen verminderd tarief.

Gesubsidieerde richtingen

Leeftijd Basisbedrag
Leeftijd Basisbedrag Vermindering Uitpas met Kansentarief
Van 6 t.e.m. 17 jaar 81,00 euro 54,00 euro 20,25 euro
Van 18 t.e.m. 24 jaar 158,00 euro nvt 39,50 euro
Vanaf 25 jaar 372,00 euro 158,00 euro 93 euro

Niet-gesubsidieerde lessen

Type Bedrag
Les Basisbedrag Uitpas met Kansentarief
Initiatie instrument 240,00 euro 60,00 euro
Kinderkoor 50,00 euro 12,25 euro
Kleuterdans 100,00 euro 25,00 euro

Vermindering op de inschrijvingstarieven

Vermindering op de inschrijvingstarieven gelden voor:

LEERLINGEN -18 JAAR (leeftijd op 31/12)
 • wanneer een gezinslid (of jij zelf) volledig inschrijvingsgeld betaalt voor gesubsidieerde lessen bij SAMWD, bij KASK of bij een andere academie in Vlaanderen.
 • wanneer het gezinshoofd volledig werkloos is /of/ een leefloon krijgt /of/ een persoon is met een handicap /of/ arbeidsongeschikt (66%) /of/ politiek vluchteling is.
UITPAS – RECHT OP KANSENTARIEF
 • iedereen die een uitpas heeft met recht op kansentarief, krijgt bij SAMWD de vermindering "Uitpas met kansentarief".
 • Let op: je moet het recht op kansentarief elk jaar laten verlengen!
VOLLEDIG UITKERINGSGERECHTIGD WERKLOOS
 • Attest VDAB voor deeltijds kunstonderwijs
  VERPLICHT INGESCHREVEN ZIJN ALS WERKZOEKENDE OP GROND VAN DE REGLEMENTERING IVM DE ARBEIDSVOORZIENING EN DE WERKLOOSHEID
 • Attest VDAB voor deeltijds kunstonderwijs
  LEEFLOON OCMW OF EEN UITKERING DIE DAARMEE GELIJKGESTELD IS
 • Attest ‘Inkomensgarantie voor ouderen’ (OCMW)
  PERSONEN MET HANDICAP
 • Attest afgeleverd door FOD SZ
  ARBEIDSONGESCHIKTHEID 66%
 • Attest mutualiteit verminderd RIZIV-nr en graad van ongeschiktheid
  VERBLIJF IN GEZINSVERVANGEND TEHUIS, MEDISCH PEDAGOGISCH CENTRUM OF PLEEGGEZIN
  ERKEND POLITIEK VLUCHTELING
 • Kopie identiteitsbewijs
  BEGUNSTIGDE ZIJN VAN DE VERHOOGDE VERZEKERINGSTEGEMOETKOMING
  VOLWASSEN TUSSEN 18 EN 24 JAAR